Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Dorpsbudgetten

Dorpsbudgetten

In april 2013 is de pilot dorpsbudgetten in drie dorpen van start gegaan. De deelnemende dorpen hebben een budget gekregen dat mocht worden ingezet voor activiteiten en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en burgerparticipatie in het dorp. Doel hiervan was om te onderzoeken hoe dorpsbudgetten kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen.

De pilot

De dorpen die hebben meegedaan aan de pilot zijn Gorredijk, Wijnjewoude en Jonkerslân. De Plaatselijke Belangen van deze dorpen hebben een budget gekregen waarmee dorpsbewoners projecten of activiteiten konden realiseren die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Het budget was opgebouwd uit een vast bedrag van € 2.500,- per dorp, aangevuld met € 0,80 per inwoner. Het budget kon tevens worden aangevuld door andere financiële bronnen aan te wenden zoals fondsen of bedrijven. Plaatselijk Belang was vrij om het dorpsbudget in te zetten voor projecten en/ of activiteiten. Er waren natuurlijk wel een aantal spelregels waar de projecten en activiteiten aan moesten voldoen. In enkele gevallen was het mogelijk om van de spelregels af te wijken. Vereiste was dat het project of de activiteit bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp en dat er voldoende draagvlak bestond. Bij afwijking van de spelregels werd er overlegd met de gemeente.

Evaluatie

De pilot is inmiddels geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief. In de dorpen zijn veel activiteiten georganiseerd die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan de leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: de Willedei in Wijnjewoude en de Fietsturfroute in Gorredijk. Uit de evaluatie is gebleken dat de spelregels voldoende ruimte hebben geboden om de activiteiten en projecten te realiseren.

De Opsterlandse dorpen zijn goed georganiseerd, hierdoor hebben de Plaatselijke Belangen het dorpsbudget op een succesvolle manier beheerd. Plaatselijk Belang weet goed wat er leeft in het dorp, waardoor het geld werd besteed aan projecten en activiteiten die daadwerkelijk bijdroegen aan de leefbaarheid. Het was niet nodig om een aparte subsidieaanvraag voor de projecten en activiteiten in te dienen. Dit had tot gevolg dat de drempel lager was om het budget aan te vragen. Dorpsbewoners wisten de weg naar het budget makkelijk te vinden.

Dorpsbudgetten in alle Opsterlandse dorpen

De positieve uitkomst van de evaluatie heeft tot gevolg dat dorpsbudgetten in alle Opsterlandse dorpen worden geïmplementeerd volgens het model zoals dit tijdens de pilot-periode van toepassing was. De Plaatselijke Belangen van alle dorpen ontvangen in 2014 een budget dat mag worden ingezet voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Opstartsubsidie

Het geld is bedoeld om initiatieven van de grond te krijgen, zogenaamd aanjaaggeld of opstartsubsidie. Het geld is dus niet bedoeld om structureel activiteiten van te betalen. Bij het toekennen van de gelden kijkt Plaatselijk belang wat het dorp nodig heeft en wat ten goede komt aan de sociale leefbaarheid.

Hoogte budget

Plaatselijk belang Gorredijk heeft voor 2014 ruim € 8000,- euro beschikbaar.

Aanvraag

Hebt u een initiatief, dat naar uw mening in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u dit kenbaar maken door een aanvraag in te dienen bij Plaatselijk belang, via het contactformulier. In de maandelijkse vergadering, beslissen we dan over de toekenning van het geld.

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven