Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Wijkagent

Wijkagenten Opsterland

Vanaf 2015 krijgt de gemeente er taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dat geldt voor alle gemeenten, ze nemen deze taken over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Op deze manier wil de gemeente een goede toegang bieden aan inwoners die hulp nodig hebben op het gebied van jeugd, zorg en werk. Hiervoor zijn zogenaamde gebiedsteams ingericht, die moeten voorkomen dat er een “van het kastje naar de muur-effect' ontstaat en dat er te veel instanties bij een cliënt betrokken raken. Een andere reden kan zijn dat instanties langs elkaar heen werken en dat er onnodig (dure) specialistische hulp wordt ingeschakeld.

De gemeente Opsterland is voor wat betreft de gebiedsteams inmiddels in west en oost verdeeld. De Nationale Politie volgt de gebiedsteams qua verdeling van wijkagenten. De twee gebiedsteams in Opsterland worden vanuit team Oost-Fryslan elk door twee wijkagenten bediend. De verdeling heeft al plaatsgevonden. Natuurlijk zullen lopende zaken nog afgehandeld worden door de “oude”wijkagent. De nieuwe verdeling is als volgt:

Opsterland-West

Luuk Westerhof (ondersteund door Joop Bulthuis)
Langezwaag, Luxwoude, Tijnje, Terwispel, Jonkerslân en Lippenhuizen

Wietze van der Meer
Gorredijk

Opsterland-Oost

Henk Liemburg
Nij Beets, Beetsterzwaag, Olterterp, Hemrik en Wijnjewoude

Oebele Dijk
Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Frieschepalen

Hierbij mijn eerste blog op de website van plaatselijk belang Gorredijk. U hebt mij vast al eens zien lopen of fietsen. Mijn naam is Luuk Westerhof. Ik ben de vervanger van Benno Sloot. Benno was toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heeft hij gevonden als aanspreekpunt en verlengstuk vanuit de politie richting de gemeente Smallingerland op het gebied van handhaving.

Ik ben sinds 1999 werkzaam bij de politie Fryslan in de gebieden Heerenveen en nu Drachten. Tussendoor heb ik ruim twee jaar in het flexteam gewerkt, een team wat overal inzetbaar is bij langdurige ziekte, evenementen en dergelijke zaken. Bijna zes jaar ben ik nu werkzaam in in de gebiedsgebonden politiezorg, zoals het wijkagentschap officieel genoemd moet worden. De eerste vijf jaren in het oostelijke deel van Opsterland.

Een volgende keer zal ik dieper ingaan op de werkzaamheden van de wijkagent. Daarnaast zal ik deze pagina gebruiken voor vragen aan de lezers en wetenswaardigheden uit Gorredijk. U kunt mij ook volgen op twitter: @Lukas_Westerhof.

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven